Dizin ve
Arama Motoru
Ayrıntılı Arama
İle göre arama


Tıp Hukuku

Doç.Dr.Orhan Şen

Site Adı: Doç.Dr.Orhan Şen
Kategori: Nöroşirurji
Tıklanma: 143
Eklenme: 08-05-2009
PageRank:
3/10
Başkent üniversitesi Tıp fakültesi Adana hastanesinde Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) uzmanı olarak faaliyet gösteren Doçent Doktor Orhan Şen bilimsel ve tıbbi faaliyetlerini halen Adana'da sürdürmektedir.

Özgeçmiş:
Nöroşirurji konusunda uzman Doç.Dr. Orhan ŞEN; 1969'da Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Farklı yerlerde tıp doktoru olarak görev yapan Orhan ŞEN 1995 yılında S.B. Ankara Hastanesi Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) kliniğinde ihtisasa başladı ve 2000 yılında Ç.Ü Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalında ihtisasını tamamladı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi'nde çalışırken 2007 yılında nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) alanında Tıp Doçenti ünvanını aldı. Aynı hastanede ve aynı klinikte birim sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Kranial ve Spinal olgularda mikroskobik cerrahinin dahil olduğu müdahaleleri yapmakla beraber deneysel ve klinik çalışmalarında apoptozis (programlanmış hücre ölümü), başarısız bel cerrahisi, epidural fibrozis gibi konuları içeren 30 tane uluslararası bilimsel makaleleri ve kongre sunumları vardır. Uluslararası dergilerde hakemlik görevi yapmaktadır.

Türk Nöroşirurji Derneği ve EANS ( Avrupa Beyin Cerrahisi Derneği) üyesi olan Orhan ŞEN aynı zamanda Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) üyesi ve Adana Güreş İhtisas Kulübü yönetim kurulu üyesidir.

Ulusal makaleleri:

1. Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Yıldırım T, Bircan S. Posterior Fossa Tuberculoma: Case Report. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 363-366.

2. Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Caner H, Altınörs N. Microendoskopic Diskektomi (MED). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 294-297.

3. Şen O, Aydın MV, Erdoğan B. Chiari I Malformasyonu ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 342-346.

4. Şen O, Aydın MV, Erdoğan B. Başarısız Bel Sendromu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 315-318.

5. Aydın MV, Şen O, Attila G, Erdoğan B, Bağdatoğlu H, Polat S, Hacıyakupoğlu S. Subaraknoid Mesafedeki Kan ve Demirin; Beyin, Serebrovasküler ve Kranial Sinir Dokularında Yaptığı Değişikliklerin Işık Mikroskopi, Elektron Mikroskopi ve Biyokimyasal Düzeyde İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : 285-293.

6. Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Erman T, Bavbek M. Primer İntraosseöz Meningiom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2001; 11 : 126-129.

7. Sen O, Aydın MV, Erdoğan B, Yıldırım T, Caner H. Cauda Equina Syndrome Caused by Posterior Epidural Migration Of an Extruded Lumbar Disc Fragment .Turkish Neurosurgery, 2001; 11 : 108-110.

8. Erdoğan B, Bavbek M, Altınörs N, Aydın MV, Sen O, Ağıldere M, Caner H. Cervical Intramedullary Lipoma not Associated with Spinal Dysraphism: Case Report. Turkish Neurosurgery, 2002; 12 : 46-49.

9. Erman T, Göçer Aİ, Tuna M, Sen O, İldan F, Hacıyakupoğlu S. Unusual Craniocerebral Penetrating Injury: Case Illustrations. Turkish Neurosurgery, 2002; 12: 135-137.

10. Şen O, Kayaselcuk F, Zorludemir S, Aydın MV, Erdogan B. Meningiomlarda Histopatolojik Tanının Flovsitometrik DNA Analizi, PCNA ve Ki-67 ile Korelasyonu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2002; 12 : 48-53.

11. Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Kayaselçuk F, Yıldırım T. Hızlı Büyüme Gösteren Nadir Lokalizasyonlu Spinal Osteokondroma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2002; 12 : 176-176.

12. Aydoğan N, Pelit A, Kahveci S, Şen O, Yıldırım T, Aydın P. Bir asimetrik nistagmus olgusu. Oftalmoloji Dergisi.

13. Aydın MV, Sen O, Erdoğan B, Çekinmez M, Hacıyakupoğlu S. Lumbar Disc Herniation In A 12-Year-Old Patient: Short Report. Turkish Neurosurgery, 2003; 13: 113-114.

14. Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Yılmazer C, Atalay B, Çekinmez M, Altınörs N. Endoskopik Transnazal Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003; 1 : 30-34.

15. Erdoğan B, Caner H, Aydın MV, Sen O, Atalay B, Altınörs N. The History and Development of Microendoscopic Discectomy for Lumbar Disc Herniations. Journal of Neurological Sciences, 2003; 20 : 74-81.

16. Erdoğan B, Aydın MV, Şener L, Sen O, Tarım MA, Bolat F, Ulusan Ş. Von Hippel-Lindau’lu bir hastada serebellar hemangioblastomlar. Olgu sunumu. (Cerebellar hemangioblastomas in a patient with von Hippel-Lindau disease. Case report Journal of Neurological Sciences[Turkish]. 2004; 21(2): 117-121.

17. Sen O, Aydın MV, Altınörs N, Erdogan B, Kayaselçuk F, Kızılkılıç O. Recurrent tumor or radionecrosis. Turkish Neurosurgery, 2004; 14(1-2): 41-44.

18. Sarica FB, Erdoğan B, Tufan K, Cekınmez M, Kizilkiliç O, Sen O, Altinörs MN. Endovascular Treatment of Primary Infectious Aneurysm in Childhood: A Case Report. Turk Neurosurg. 2008;18(1):47-51.

19. Sarica FB, Cekınmez M, Tufan K, Erdoğan B, Sen O, Altinörs MN. A Rare Case of Massive NF1 with Invasion of Entire Spinal Axis by Neurofibromas: Case Report. Turk Neurosurg. 2008;18(1):99-106.

Üyesi olduğu mesleki organizasyonlar, dernekler:
Adana Tabip Odası, Türk Nöroşirurji Derneği, EANS(Avrupa Nöroşirurji Derneği).

Adres : Başkent Ün. Tıp Fak. Adana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Yüreğir/ADANA
Telefon : 0322 327 27 27
Not
  •  

Not: 8.50/10 (4 ) 

Yorumlar

 

 


 karekter hakkınız kaldı

captcha

 


Hastane Güvenliği